Wat zijn schanskorven

Een schanskorf, ook wel steenkorf of gabion genoemd, is een korf, cylinder of andere omhulling die met grond, zand of steenachtige materialen gevuld wordt. De hedendaagse schanskorf vindt zijn oorsprong in de middeleeuwen, toen schanskorven als een onderdeel van militaire fortificaties gebruikt werden. 

Momenteel worden ze voornamelijk gebruikt als civieltechnische of bouwkundige constructie, waarbij de schanskorf zowel constructief als decoratief kan worden aangewend.

Grondstoffen voor het maken van schanskorven

Een hedendaagse schanskorf bestaat uit een metalen draadnet dat wordt gevuld steenachtige materialen. Het draadnet is een korfconstructie van verschillende afmetingen, meestal gemaakt uit verzinkt (ZincAlu) staal. De aard van de gebruikte materialen maakt van schanskorven doorgaans een zeer duurzame investering.

Recycling van schanskorven

Schanskorven worden als milieu- en natuurvriendelijk beschouwd. Alle gebruikte materialen zijn duurzaam en alle onderdelen (staal en steen) zijn volledig en eenvoudig te recycleren.

Technieken voor installeren van schanskorven

Om de stevigheid van de schanskorf te verzekeren zijn er meestal stalen tussenschotten aanwezig en zijn er dwarsverbindingen aangebracht om het “uitbuiken” tijdens het vullen of achteraf te voorkomen. Voor de vulling kan in principe elk steenachtig materiaal gebruikt worden. De stenen kunnen los gestort of gestapeld worden. Veel gebruikte vullingen zijn natuursteen zoals bijv. grauwacke, basalt of kalksteen.

Bij vulling van schanskorven met grond, zand of ander fijn materiaal maken we gebruik van komposiet van uv-gronddoek met kokosvlies, welke we aan zichtzijde en binnenkant van de schanskorfpanelen aanbrengen. Deze zorgt voor natuurlijke uitstraling aan buitenkant en opsluiting van fijn materiaal aan binnenkant.

Keuze en toepassingen voor schanskorven

Toepassing als constructie element;
Schanskorven worden tegenwoordig aangewend voor diverse toepassingen in de weg- en waterbouw. Vaak ingezet als onderdeel van oever- en taludbescherming, geluidswallen en water- en grondkeringen. Nieuw zijn ook onze schanskorven met een betonkern, zowel voor bouw geluidswal als bouw van waterkering. Deze kunnen zowel “on site” als prefab door ons worden gebouwd. Graag verstrekken wij u op aanvraag hierover meer informatie.

Toepassing als decoratief element;
Schanskorven worden momenteel steeds meer toegepast in de steden- en landschapsbouw. Ook voor toepassingen als gevelbekleding, erfafscheiding of als losstaand decoratief object zoals een zitbank of beveiliging tegen ramkraak (zie ook onze multifunctionele plantenbak de Bowlder), worden schanskorven aangewend.