Wat is een geogrid

Een geogrid is een roosterweefsel, openmazig en vaak met een hoge trekweerstand in 1 of
meer richtingen en met een lage rek. Er zijn ook composieten met geogrids, hierbij is er bijvoorbeeld een filtervlies “gelijmd” aan het geogrid.

Grondstoffen voor het maken van geogrids

Geogrids worden gefabriceerd van onder meer kunststoffen zoals bijv. polyester (PET), polyetheen (PE) en polypropeen (PP). Composieten zijn combinaties van 2 of meer kunststoffen of materialen.

Recycling van geogrids

Er komt steeds meer aandacht voor het milieu en daardoor voor het recycleren van kunststoffen. Evenals bij de geotextielen en de folies is dit zeker ook van toepassing voor de geogrids. Hierover zal ik in latere fase bij nieuws/blog een artikel publiceren hoe de stand van zaken is in deze.

Technieken voor productie van geogrids

  1. Geogrids waarbij de gaten geponst zijn (dus uit één plaat).
  2. Geogrids waarbij gaten ontstaan zijn door twee haakse garens of banden bij de kruispunten aan elkaar
    te verbinden.

Toepassingen voor geogrids

Er zijn verschillende soorten geogrids, ook voor verschillende toepassingen:
Uniaxiaal geogrid levert de grootste treksterkte in voornamelijk 1 richting.
Veelal toegepast als “wapening” van taluds of als verankering van schanskorven in achterliggend talud. Biaxiaal geogrid levert de treksterkte in 2 richtingen.
Veelal toegepast als funderingsrooster voor betere draagkrachtverdeling bij wegen.
Ook specifiek voor graslandwapening worden speciale geogrids ontwikkeld en toegepast. (zie hiervoor onze grasverstevigingsgrids in de kleur groen/bruin)
Gekleurde (oranje of witte) geogrids worden ook toegepast als signaleringsgrid.
Zowel horizontaal in de grond als vertikaal boven de grond toegepast.

Keuze voor het gebruiken van geogrids

Geogrids kunnen als grondwapening in fundering worden toegepast onder o.a. autowegen en
spoorwegen. Hierdoor komen minder verzakkingen en horizontale verplaatsingen voor.
Geogrids gaan spoorvorming op wegen tegen en worden ook bijvoorbeeld toegepast bij stabilisatie of
wapening van grond of ter voorkoming van afschuiving bij taluds. Meestal worden geogrids toegepast in
steenachtige c.q. grofkorrelige omgeving.
Het geogrid heeft een goede haakweerstand , dat wil zeggen dat het er direct op het grid aangebrachte
(steenachtige) materiaal van de fundering ingesloten wordt en er als het ware in verankerd wordt.
Een ander voorbeeld is “steile wandbouw of retaining wall” waarbij o.a. met behulp van geogrids
(composieten), door deze laagsgewijs in de grond te verwerken, een bijna vertikale grondwal kan
worden opgebouwd.

Bekijk hier onze mogelijkheden van geogrids: